MENU

The End of the World - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends


The End of the World - Billie Eilish 「Текст」

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends
Saying you can't depend on anything, or anyone

[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide
Or run for your life
Or stand here and spend it with me
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Verse 2]
And we would live again
In the simplest of ways
Living day after day
Like some primal animals
We would love again
Under glorious suns
With the freedom that comes with the truth[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide?
Or run for your life?
Or stand here and spend it with me?
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Bridge]
So it finally came to pass
I saw the end of the world
Saw the madness unfold like
Some primal burial
And I looked back upon
Armageddon
And the moment of truth
Between you and me

[Outro]
If we had five more minutes of air to breathe
And we cried all through it
But you spent them with me


On our last few drags of air we agree
I was and you were happy


The End of the World - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод


Дишайте въздуха отново, това е един прекрасен ден
Иска ми се този момент щеше да остане със Земята
Някои първичен рай
Но ето го отново, като каза всичко свършва
Казвайки, че не могат да разчитат на нещо или някой

[Припев]
Ако краят на света е близо
Къде бихте избрали да бъдем?
Ако имаше още пет минути на въздуха
Бихте ли паника и да се скрият
Или кандидатира за живота си
Или стоя тук и да го прекарате с мен
Ако имахме още пет минути
Аз също можех, да ви направи щастливи?

[Verse 2]
И ние ще живее отново
В най-простите начини
Дневна ден след ден
Подобно на някои първични животни
Ние ще се радваме отново


Под славни слънца
Със свободата, която идва с истината

[Припев]
Ако краят на света е близо
Къде бихте избрали да бъдем?
Ако имаше още пет минути на въздуха
Бихте ли паника и да се скрият?
Или да се кандидатира за живота си?
Или стоя тук и да го прекарате с мен?
Ако имахме още пет минути
Аз също можех, да ви направи щастливи?

[Мост]
Така че най-накрая стана така,
Видях края на света
Видях лудост се развива като
Някои първичен погребение
И аз погледнах назад към
Армагедон
И моментът на истината
Между теб и мен

[Outro]
Ако имахме още пет минути на въздуха, за да дишат


И ние извика всички чрез него
Но вие ги прекарва с мен
На последните ни няколко влека на въздуха сме съгласни
Аз бях и си бил щастлив