MENU

The End of the World - Billie Eilish 「Текст」 - Превод на српском

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends


The End of the World - Billie Eilish 「Текст」

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends
Saying you can't depend on anything, or anyone

[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide
Or run for your life
Or stand here and spend it with me
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Verse 2]
And we would live again
In the simplest of ways
Living day after day
Like some primal animals
We would love again
Under glorious suns
With the freedom that comes with the truth[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide?
Or run for your life?
Or stand here and spend it with me?
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Bridge]
So it finally came to pass
I saw the end of the world
Saw the madness unfold like
Some primal burial
And I looked back upon
Armageddon
And the moment of truth
Between you and me

[Outro]
If we had five more minutes of air to breathe
And we cried all through it
But you spent them with me


On our last few drags of air we agree
I was and you were happy


The End of the World - Billie Eilish 「Текст」 - Превод на српском


Удисати ваздух опет, то је диван дан
Волео бих да овај тренутак ће остати са Земљом
Неки Примал рај
Али ето опет, каже се све завршава
Рекавши да не може да зависи од било чега, нити било ко

[Припев]
Ако је крај света је близу
Где би сте изабрали да будемо?
Ако је било још пет минута ваздуха
Да ли би панику и сакриј
Или рун фор иоур лифе
Или стајати овде и провести га са мном
Ако имамо још пет минута
Бих, могао сам, чини срећним?

[Версе 2]
И ми би опет живимо
У најједноставнији начина
Ливинг из дана у дан
Као неке примарних животиње
Ми бисмо опет волети


Под славним сунца
Са слободе која долази са истином

[Припев]
Ако је крај света је близу
Где би сте изабрали да будемо?
Ако је било још пет минута ваздуха
Да ли би панику и сакриј?
Или ради за свој живот?
Или стајати овде и провести га са мном?
Ако имамо још пет минута
Бих, могао сам, чини срећним?

[Бридге]
Тако је коначно дошао да прође
Видео сам крај света
Видјела лудило одвијати као
Неки Примал Сахрана
И ја освртао на
Армагедон
И тренутак истине
Између тебе и мене

[Оутро]
Ако имамо још пет минута ваздуха да дише


И ми плакали сви кроз њега
Али их провели са мном
На нашим последњих неколико вуче ваздуха се слажемо
Био сам и били сте срећни