MENU (4)

TikTok: I See You Winding 「Kanta Lyrics 」 - Pagsasalin para sa Filipino by Sanderlei

Akon – I Wanna Love You (TikTok REMIX)
♪♪ I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know ♪♪


TikTok: I See You Winding 「Kanta Lyrics 」

Akon – I Wanna Love You (TikTok REMIX)
♪♪ I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know ♪♪

Akon – I Wanna Love You feat. Snoop Dogg (Lyrics)Konvict. Konvict, Music, and you know we Upfront
I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know
I wanna love you (Love you) you already know, girl

[Verse 1: Snoop Dogg]
Money in the air as mo' fell
Grab you by your coattail, take you to the motel, ho sale
Don't tell, won't tell
Baby say, "I don't talk Dogg, then she told on me", oh well
Take a picture with me, what the flick gon' do?
Baby, stick to me, and I'ma stick on you
If you pick me, then I'ma pick on you
D-O double G and I'm here to put this d— on you
I'm stuck on p— and yours is right
Rip ridin' the poles and them doors is tight
And I'ma get me a shot 'fo the end of the night
'Cause p— is p—, and baby, your p— for life
[Chorus: Akon]
I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know
I wanna love you (Love you) you already know, girl

[Verse 2: Akon]
Shorty I can see, you ain't lonely
Handful of n— and they all got cheese
See you lookin' at me, now what it's gon' be?
Just another tease far as I can see
Tryna get you up out this club
If it means spendin' a couple dubs
Throwin' 'bout thirty stacks in the back


Make it rain like that 'cause I'm far from a scrub
And you know my pedigree
Ex-dealer use to move amphetamines
Girl I, spend money like it don't mean nothing
And besides, I got a thing for you

[Chorus: Akon]
I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know
I wanna love you (Love you) you already know, girl

[Verse 3: Snoop Dogg & Akon]
Mobbin' through the club and I'm low pressin'


I'm sittin' in the back in the smoker's section (Just smokin')
Bird's eye, I got a clear view
You can't see me, but I can see you (Baby, I see you)
Hmm, it's cool, we jet, the mood is set
Your p— is wet, you're rubbin' your back and touchin' your neck
Your body is movin', you humpin' and jumpin'
Your t— is bouncin', you smilin' and grinnin' and lookin' at me

[Verse 4: Akon]
Girl, and while you're lookin' at me, I'm ready to hit the caddy
Right up on the patio, move the patty to the caddy
Baby, you got a phatty, the type I like to marry
Wantin' to just give you everything and that's kinda scary
'Cause I'm loving the way you shake your ass


Bouncin' got me tippin' my glass
Normally don't get caught up too fast
But I got a thing for you

[Chorus: Akon]
I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know
I wanna love you (Love you) you already know
I see you windin' and grindin' up on the floor
I know you see me lookin' at you and you already know
I wanna love you (Love you) you already know
I wanna love you (Love you) you already know, girl, girl


TikTok: I See You Winding 「Kanta Lyrics 」 - Pagsasalin para sa Filipino by SanderleiKonvict. Konvict, musika, at alam mong paitaas kami
Kita kita windin 'at grindin' up sa sahig
Alam kong nakikita mo akong tumingin sa iyo at alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na, babae

[Bersikulo 1: Snoop Dogg]
Pera sa hangin habang nahulog si Mo '
Grab ka sa pamamagitan ng iyong coattail, dalhin ka sa motel, ho sale
Huwag sabihin, hindi sasabihin
Sinabi ni baby, "Hindi ako nakikipag -usap sa Dogg, sinabi niya sa akin", oh well
Kumuha ng litrato sa akin, ano ang ginagawa ng flick gon?
Baby, dumikit sa akin, at ako ay nakadikit sa iyo
Kung pipiliin mo ako, pipiliin kita


D-O doble g at narito ako upang ilagay ito d-sa iyo
Natigil ako sa P— at tama ang iyong
Rip ridin 'ang mga pole at ang mga ito ay masikip
At ako ay kumuha sa akin ng isang shot 'fo sa pagtatapos ng gabi
Sanhi p— ay p—, at sanggol, ang iyong p— para sa buhay

[Chorus: Akon]
Kita kita windin 'at grindin' up sa sahig
Alam kong nakikita mo akong tumingin sa iyo at alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na, babae

[Bersikulo 2: Akon]
Shorty nakikita ko, hindi ka nag -iisa


Ilang bilang n - at lahat sila ay nakakuha ng keso
Kita n'yo tumingin 'sa akin, ngayon ano ito' maging?
Isa pang panunukso sa malayo sa nakikita ko
TRYNA PUMUNTA KA SA MGA CLUB NA ITO
Kung nangangahulugan ito ng paggastos 'ng ilang mga dubs
Throwin '' bout tatlumpung stacks sa likuran
Gawin itong ulan na ganyan 'dahil malayo ako sa isang scrub
At alam mo ang aking pedigree
Gumamit ang ex-dealer upang ilipat ang mga amphetamines
Girl i, gumastos ng pera tulad nito ay hindi nangangahulugang wala
At bukod sa, nakakuha ako ng isang bagay para sa iyo

[Chorus: Akon]
Kita kita windin 'at grindin' up sa sahig


Alam kong nakikita mo akong tumingin sa iyo at alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na, babae

[Bersikulo 3: Snoop Dogg & Akon]
Mobbin 'sa pamamagitan ng club at mababa ako sa pressin'
Sittin 'ako sa likuran sa seksyon ng naninigarilyo (smokin' lang)
Ang mata ng ibon, nakakuha ako ng isang malinaw na pagtingin
Hindi mo ako makita, ngunit nakikita kita (baby, nakikita kita)
Hmm, cool na, jet kami, nakatakda ang mood
Basa ang iyong P—
Ang iyong katawan ay movin ', ikaw humpin' at jumpin '
Ang iyong t— ay bouncin ', smilin' at grinnin 'at tumingin sa akin


[Bersikulo 4: Akon]
Girl, at habang tinitingnan mo ako, handa akong matumbok ang caddy
Sakto sa patio, ilipat ang patty sa caddy
Baby, nakakuha ka ng isang phatty, ang tipo na gusto kong magpakasal
Wantin 'na ibigay mo lang sa iyo ang lahat at medyo nakakatakot iyon
Dahil mahal ko ang paraan ng pag -iling mo sa iyong asno
Bouncin 'Got Me Tippin' Ang aking baso
Karaniwan ay hindi masyadong mahuli
Ngunit nakakuha ako ng isang bagay para sa iyo

[Chorus: Akon]
Kita kita windin 'at grindin' up sa sahig
Alam kong nakikita mo akong tumingin sa iyo at alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na


Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na
Kita kita windin 'at grindin' up sa sahig
Alam kong nakikita mo akong tumingin sa iyo at alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na
Gusto kita mahal (mahal kita) alam mo na, batang babae, babae