MENU (L)

Omar Rudberg - Simon's Song (Young Royals) - English Translation (Lyrics)

Forna dagar, flydda år
De säger tid läker alla sår
Det gjorde ont, jag tappa bort mig själv
Jag var lost, innan jag hittade hem

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Omar Rudberg - Simon's Song (Young Royals) (Lyrics)

Forna dagar, flydda år
De säger tid läker alla sår
Det gjorde ont, jag tappa bort mig själv
Jag var lost, innan jag hittade hem
Det vi hade och de vi var
Kan aldrig glömma allt som var bra
Om ni kräver mig på svar
Lever alla minnen kvar

Vi har prövats, vi fick slåss
Men det vi var kan ingen ta från oss
Går skilda vägar när det är slut
Nåt som jag kommer minnas livet utDet vi hade och de vi var
Kan aldrig glömma allt som var bra
Om frågan har ett svar
Lever Hillerska alltid kvar

Om du såg mig här i dag
Såg hur längtan gör mig svag
Och de minnen som finns kvar inom mig
Ja, om jag såg dig här i dag
Jag skulle fråga hur det var
Och om minnena finns kvar inom dig

Vi har prövats, vi fick slåss


Men det vi var kan ingen ta från oss
Går skilda vägar när det är slut
Nåt jag kommer minnas livet ut


Omar Rudberg - Simon's Song (Young Royals) - English Translation (Lyrics)


Days behind us, years gone by
They say all wounds will heal with time
I got hurt, I lost myself
I was lost before I found my way
What we had and who we were
I can't forget all the good we shared
If you ask me about what stayed
The memories will never fade

We've been tested, we had to fight


But what we were, no one can rewrite
Afterwards, we go our separate ways
But I'll remember you for all my days

What we had and who we were
I can't forget all the good we shared
The question's answer is for sure
That Hillerska will endure

If you saw me here today
Saw how longing makes me weak
And the memories that remain within me
Yes, if I saw you here today
I would ask you how it was


And if you still remember the past that was us

We've been tested, we had to fight
But what we were, no one can rewrite
Afterwards, we go our separate ways
But I'll remember you for all my days