MENU (X)

Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) - Български превод (Текст)

You say, "I don't understand" and I say, "I know you don't"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

by Sanderlei Silveira ® - 26/05/2023 - US X

#sanderlei #lyrics #TikTok


Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) (Текст)

You say, "I don't understand" and I say, "I know you don't"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

[Pre-Chorus]
Do I throw out everything we built or keep it?
I'm getting tired even for a phoenix
Always risin' from the ashes
Mendin' all her gashes
You might just have dealt the final blow

[Chorus]


Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
I can't find a pulse
My heart won't start anymore for you
Cause you're losing me

[Verse 2]
Every mornin', I glared at you with storms in my eyes
How can you say that you love someone you can't tell is dyin'?
I sent you signals and bit my nails down to the quick
My face was gray, but you wouldn't admit that we were sick

[Pre-Chorus]


And the air is thick with loss and indecision
I know my pain is such an imposition
Now, you're running down the hallway
And you know what they all say
You don't know what you got until it's gone

[Chorus]
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
I can't find a pulse
My heart won't start anymore for you
Cause you're losing me
Cause you're losing me


Stop (Stop) 'cause you're losing me

[Post-Chorus]
My heart won't start anymore (Stop 'cause you're losing me)
My heart won't start anymore (Stop 'cause you're losing me)

[Bridge]
How long could we be a sad song
Til we were too far gone to bring back to life?
I gave you all my best me's, my endless empathy
And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier
Fighting in only your army, frontlines, don't you ignore me
I'm the best thing at this party (You're losing me)
And I wouldn't marry me either


A pathological people pleaser
Who only wanted you to see her
And I'm fading, thinkin'
Do something, babe, say something (Say something)
Lose something, babe, risk something (You're losing me)
Choose something, babe, I got nothing (I got nothing)
To believe, unless you're choosing me

[Outro]
You're losing me
Stop (Stop, stop), you're losing me
Stop (Stop, stop), you're losing me
I can't find a pulse, my heart won't start anymore


Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) - Български превод (Текст)Казвате: „Не разбирам“ и казвам: „Знам, че не го правиш“
Мислехме, че лечение ще дойде навреме, сега се страхувам, че няма
Не забравяйте,
Сега просто седя в тъмнината и се чудя дали е време

[Пред-хор]
Изхвърлям ли всичко, което сме построили или го пазя?
Изморявам се дори за феникс
Винаги се издига от пепелта
Мендинира всичките си газове
Може просто да сте нанесели последния удар

[Припев]
Спри, губиш ме


Спри, губиш ме
Спри, губиш ме
Не мога да намеря пулс
Сърцето ми няма да започне повече за теб
Защото ме губиш

[Стих 2]
Всяка сутрин те гледах с бури в очите си
Как можеш да кажеш, че обичаш някого, когото не можеш да кажеш, че е болен?
Изпратих ви сигнали и ухапах ноктите си до бързото
Лицето ми беше сиво, но не бихте признали, че сме болни

[Пред-хор]
И въздухът е дебел от загуба и нерешителност


Знам, че болката ми е такова налагане
Сега тичаш по коридора
И знаете какво казват всички те
Не знаеш какво имаш, докато не си отиде

[Припев]
Спри, губиш ме
Спри, губиш ме
Спри, губиш ме
Не мога да намеря пулс
Сърцето ми няма да започне повече за теб
Защото ме губиш
Защото ме губиш
Спрете (спрете), защото ме губите[Пост-хор]
Сърцето ми вече няма да започне (спрете, защото ме губите)
Сърцето ми вече няма да започне (спрете, защото ме губите)

[Мост]
Колко време можем да бъдем тъжна песен
Докато бяхме твърде далеч, за да се върнем към живота?
Дадох ти всичките си най -добри мен, безкрайната ми съпричастност
И всичко, което направих, беше да кървя, докато се опитвах да бъда най -смелият войник
Борба само с вашата армия, предни линии, не ме ли игнорирате
Аз съм най -доброто нещо на това парти (губиш ме)
И аз също не бих се оженил за мен
Патологичен народ, който е по -приятен


Който само искаше да я видиш
И аз избледнявам, мисля
Направете нещо, скъпа, кажете нещо (кажете нещо)
Загуби нещо, скъпа, рискувай нещо (губиш ме)
Изберете нещо, скъпа, нямам нищо (нямам нищо)
Да повярваш, освен ако не ме избирате

[Outro]
Губиш ме
Спрете (спрете, спрете), губите ме
Спрете (спрете, спрете), губите ме
Не мога да намеря пулс, сърцето ми вече няма да започнеLyrics by Sanderlei

#sanderlei